AYAT-AYAT TUHAN YANG RAGU-RAGU DALAM ALKITAB


Tuhan ragu-ragu dalam ispirasi wahyu-Nya, sehingga memakai kata dugaan “kira-kira”.

Kira-kira jam 3 malam (Matius 14:25, Markus 6:48),
kira-kira jam 3 (Matius 27:46),
Kira-kira jam 3 petang (Kisah Para Rasul 10:3),
Kira-kira jam 4 (Yohanes 1:39), Kira-kira jam 5 petang (Matius 20:6),
Kira-kira jam 5 (Matius 20:9), Kira-kira jam 9 (Kisah Para Rasul 23:23),
Kira-kira jam 9 pagi (Matius 20:3), Kira-kira jam 12 (Lukas 23:44, Yohanes 19:14),
Kira-kira pukul 12 (Matius 20:5, Yohanes 4:6, Kisah Para Rasul 10:9),
Kira-kira 2 jam (Kisah Para Rasul 19:34),
Kira-kira 3 jam (Kisah Para Rasul 5:7).

Kira-kira 12 orang (Kisah Para Rasul 19:7),
Kira-kira 20 orang (I Samuel 14:14),
Kira-kira 400 orang (I Samuel 25:13, I Raja-raja 22:6, Kisah Para Rasul 5:36),
kira-kira 600 orang (I Samuel 14:2; 23:13).

Kira-kira 1000 orang (Yudas 9:49),
kira-kira dua atau tiga ribu orang (Yosua 7:3),
kira-kira 3000 orang (Yosua 7:4, Yudas 16:27),
kira-kira 3000 jiwa (Kisah Para Rasul 2:41),
kira-kira 4000 orang (I Samuel 4:2, Markus 8:9),
kira-kira 5000 orang (Yosua 8:12),
kira-kira 5000 laki-laki (Matius 14:21, Lukas 9:14, Yohanes 6:10, Kisah Para Rasul 4:4).

Kira-kira 10.000 orang (Yudas 3:9),
kira-kira lima belas ribu orang (Yudas 8:10),
kira-kira 40.000 orang (Yosua 4:13).

Kira-kira 8 hari (Lukas 9:28),
kira-kira 10 hari (I Samuel 25:38),
Kira-kira 3 bulan (Kejadian 38:24, Lukas 1:56),
kira-kira 12 tahun (Lukas 8:42), kira-kira 30 tahun (Lukas 3:23),
kira-kira 100 tahun (Roma 4:19),
kira-kira 450 tahun (Kisah Para Rasul 13:20).

Kira-kira 50 kaki (Yohanes 19:39),
kira-kira 200 hasta (Yohanes 21:8),
kira-kira 2000 ekor babi (Markus 5:13),
kira-kira 2 mil (Yohanes 11:18).

%d bloggers like this: